KVALITETSSIKRER DINE FAKTURAER

FakturaFirewall ® kvalitets sikrer dine leverandørfakturaer før de kommer inn i ditt Fakturaworkflow-system og økonomisystem. Du kan sette opp valideringsregler for hvilke opplysninger en leverandørfaktura skal inneholde, f.eks. referanseperson, innkjøpsordre-nummer, salgsordre-nummer eller andre opplysninger som er viktige for din virksomhet.

Vår kontroll sikrer at fakturaer som ikke tilfredsstiller dine krav blir avvist i FakturaFirewall ®, og leverandøren får mulighet til å korrigere fakturaen slik at den tilfredsstiller kravene. Først når en faktura er valid blir den lagt inn i dine interne systemer.


FORDELER

 

 FUNKSJONER

Dashboard

Leverandør-aktivering

Integrering

Track & Trace

Kommunikasjons-Verktøy

Faktura-reglerOPPLEV FAKTURAFIREWALL ®

Bli kontaktet av en av våre konsulenter
og få mer informasjon om systemet


Vi vil kontakte deg innen 24 timer